Koç Üniversitesi Engelsiz Ofisinin  temel çalışma prensibi engeli olan öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit,ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki engelleri belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, soysal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir kampüs ortamı oluşturacak imkânların yaratılmasını sağlamaktır.

Engelsiz kampüs mantığıyla yola çıktığımız 2009 senesinden beri Öğrenci Dekanlığı çatısı altında kurulan Engelsiz Ofisin önceliği engeli olan öğrencilerimizin akademik programlara eşit şekilde erişimlerinin sağlanması, barınma ihtiyaçları konusunda öncelikli olmaları ve üniversite yaşamına eşit koşullarda dahil olabilmelerinde öğrencilere destek olmaktır.