Engelsiz Öğrenci Birimi

Birim Hakkında

Akademik programlara erişimde eşitlik, barınma ihtiyaçları konusunda öncelik, üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik, üniversite dahilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak başlıkları altında şekilleniyor.

 

Birimin Faaliyet Alanı

Görme engeli olan öğrencilere yönelik hizmetler

 • Kampüs dahilinde ulaşım kolaylığı sağlayan kılavuz çizgiler
 • Word formatındaki metinleri seslendiren JAWS programı desteği
 • • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları kitaplar ve dokümanların taranması, ABBY FineReader programı aracılığıyla JAWS programının okuyabileceği word dokümanı formatına getirilmesi
 • Braille dokümana ihtiyaç duyulması halinde kullanılabilecek Braille printer
 • Word formatındaki kitapların tarama arşivinin oluşturulması
 • Öğrencilerin okumak istedikleri kitaplardan oluşan Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının seslendirdiği bir “sesli kitap” arşivi çalışması
 • Kütüphanede 200 civarında sesli İngilizce kitap
 • Derslerde not tutmak için akran desteği
 • Dönem başında öğrencilerin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları açıklayan görme engeli olan öğrenci yönergesi gönderilmesi
 • Önceden talep edilmesi durumunda ayrı sınıfta sınav imkânı ve asistan desteği
 • Kayıtlar sırasında bireysel görüşme yapılarak öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun bir oda tahsis edilmesi
 • Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları
 • Kariyer planlaması konusunda destek
 • Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmesini teşvik etme konularında görevlendirilen rehber öğrenciler

Fiziksel Engeli Olan Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • İhtiyaç doğrultusunda gereken çevre düzenlemelerinin yapılması
 • Tekerlekli sandalye kullanan öğrenciler için gerekli görülen noktalara, yurt girişlerine, kaldırım başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli sandalye kullanımına uygun rampalar yapılması
 • Derslerin ve sınavların ulaşılabilir sınıflarda yapılmasının sağlanması
 • Kampüste öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kapıların otomatik olması
 • Tekerlekli sandalye taşıma asansörü
 • Dönem başında öğrencilerin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları açıklayan fiziksel engeli olan öğrenci yönergesi gönderilmesi
 • Kampüste tekerlekli sandalye kullanımına uygun asansörler
 • Rahat ulaşım sağlayabilmesi açısından üniversite meydanına en yakın ve giriş-çıkışı en rahat olabileceği düşünülen yurt binalarında odalar tahsis edilmesi
 • Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları
 • Kariyer planlaması konusunda destek
 • Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmeyi teşvik etme konularında görevlendirilen rehber öğrenciler

İşitme Engeli Olan Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • İlgili öğretim üyesinin izni dahilinde derslerde ses kaydı alma imkânı
 • Söz konusu ses kayıtlarının deşifre edilerek öğrencinin okuyabileceği bir metin haline getirilmesi
 • İlgili öğretim üyesinin izni dahilinde, ders sırasında işlenecek konularla ilgili materyallerin önceden iletilmesi
 • Kariyer planlaması konusunda destek
 • Dönem başında öğrencilerin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları açıklayan işitme engeli olan öğrenci yönergesi gönderilmesi.