Hakkımızda

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı çatısı altında bu yıl hayata geçirilen “Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” Yüksek öğretimin başarısının temellerinden olan esnek, çeşitliliğe önem veren, katılımcı, saydam, öğrenciyi merkez alan, farklılığı çok önemseyen bir yapıya sahip değerler doğrultusunda öğrencilerimize destek vermektedir. Koç Üniversitesi “Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” Türkiye’deki Üniversiteler arasında örnek oluşturacak şekilde cinsiyet, din, dil, engel ve kültürel özellikler gibi farklılıklara sahip her öğrencinin okulumuz bünyesinde eşit şekilde üniversite hayatına katılım sağlamasına imkan tanımaktadır.

 

Misyonumuz

Koç Üniversitesin’de 2020 yılında hayata geçen Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi, Engelsiz Ofis’i de içine alarak yeniden yapılanmıştır. Her etnik kökenden, sosyal alt yapıdan, din, cinsiyet, yaştan ve engelli olmalarından bağımsız olarak tüm öğrencilerin kucaklandığı, öğrencilerin kendini değerli hissettiği ve okulumuz bünyesinde eşit şekilde üniversite hayatına katılım sağlamasına imkan tanımaktadır.

 

Birimin Faaliyet Alanı

  • Öğrencilerin eşitsiz ya da ayırımcı uygulama, tutum ve durumlara ilişkin başvuru ve şikayetlerinin alınması, raporlanması ve takip edilmesi ve söz konusu uygulama, tutum ve durumların aynı zamanda disiplin suçu oluşturması durumunda ilgili Üniversite birimlerinin bilgilendirilmesinin sağlanması
  • Öğrencilerin öğretim sırasında karşılaşabilecekleri eşitsiz ya da ayırımcı uygulama ve durumlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesinde diğer tüm Üniversite birimleriyle koordinasyonun sağlanması,
  • Öğrencilerin Üniversite dahilindeki tüm akademik ve sosyal imkanlardan eşit ve tam şekilde faydalanmasının sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunma ve çözümler üretilmesi,
  • Öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını dile getirmelerine olanak verecek mecraların sağlanması ve desteklenmesi,
  • Öğretim elemanları ve idari personele, “Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” çalışmalarına ve hedeflerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına olanak sağlanması,
  • Ayırımcılık Yasağı’na ve “Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” yaklaşımına ilişkin sosyal farkındalık ve akademik faaliyetlerde bulunulmasına ortam sağlanması.

 

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi Komitesi

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı – Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Dr. Yiğit Sayın – Öğrenci Dekanı

Doç. Dr. Dikmen Bezmez – Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Nihan Karahalil – Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi Uzmanı

Zeynep Yıldız – Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Doktora Öğrencisi

Dr. Öğretim Üyesi Kerem Tınaz – Tarih Bölümü